Open source office

De Brakel Interieurgroep is gevestigd op het Havenkwartier in Hilversum. Het huidige kantoor is 25 jaar oud en toe aan vervanging. Renovatie zou een mogelijkheid zijn, maar de opdrachtgever heeft zich een ambitieuzer doel gesteld:

“ Wij zien de toekomst in flexibel bouwen, demontabel bouwen met open source ontwerpen en ketenintegratie. Het doel van de Open Source Office competitie is een ontwerp voor een duurzaam en flexibel kantoor. En belangrijker nog is de co-creatie tijdens de competitie en het beschikbaar maken van de ontwerpen na afloop van de wedstrijd, zodat ze voor iedereen te gebruiken en te verbeteren zijn.”

Missie statement - Brakel Interieurgroep

De opdrachtgever heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een duurzaam, flexibel en demontabel kantoor, ontstaan uit kennisdeling. In consortiumverband heeft studio id+ deze prijsvraag samen met 030ARCHITECTEN  en ARCADIS gewonnen. Helaas is wegens faillissement het ontwerp nooit tot een realisatie gekomen. Neemt niet weg dat we nog steeds zo enthousiast zijn over het ontwerp en het traject dat we het verhaal willen blijven vertellen.

 

Kennisdeling

Vijf teams die gedurende een periode van 2 maanden intensief kennis delen om samen en individueel tot maximale resultaten te komen. Dat klinkt bijna als een studie opgave. Maar niets is minder waar, het is de omschrijving van het selectietraject voor het nieuwe kantoor van de Brakel interieurgroep.

Via een online platform is informatie en kennis gedeeld, niet alleen met de opdrachtgever maar ook met de andere teams. Door het delen van de kennis kon deze worden ingezet en ging niet verloren. Maar waar kansen zijn, zien we ook bedreigingen. Uiteindelijk kan er toch maar 1 team met de winst vandoor gaan. En wat deel je dan wel en wat deel je niet?

De winst hebben we mede te danken aan het feit dat we vrijwel alle kennis gedeeld hebben. En eigenlijk vormt dat nog steeds het fundament van ons bureau. We leven in een informatiemaatschappij waar zoveel informatie al beschikbaar is. Maar ook waar we met complexe opgave te maken hebben waar we elkaar hard bij nodig hebben. Een maatschappij met een enorme snelheid en ontwikkeling. Daarin zou het toch zonde zijn als we ieder voor zich het wiel proberen uit te vinden?

Sloop vs. hergebruik

Het nieuwe kantoor zou op het bestaande terrein komen te liggen. Alleen wel aan de andere zijde, waar wel een zichtlocatie was. Dit bleek echter ook precies de plek te zijn waar de jongst bijgebouwde hal van het bedrijf te vinden was. Slechts 5 jaar oud was deze hal.

Niet echt een duurzame gedachte om deze dan alweer te slopen, om plaats te maken voor een nieuw en super duurzaam kantoor dachten wij. En dat werd dan ook ons uitgangspunt; het hergebruiken van de bestaande hal.

Noord – Zuid oriëntatie & passief bouwen

De aangewezen plek was een hoeklocatie. Bij nadere studie bleek de volledige kop van het bestaande pand echter een noord-zuid oriëntatie te hebben. Als we deze konden benutten zouden we in kunnen zetten op passief bouwen, waarmee we tevens het eerste passief bouwen kantoor van Nederland neer zouden zetten. Een snel gemaakte keuze. Middels passief bouwen en een combinatie met slimme energie en installatie oplossingen zouden we mogelijk zelfs een 0-energie gebouw neer kunnen zetten. We kozen er dus voor om de volledige kop van het gebouw te gebruiken.

Voor passief bouwen is een zeer hoge isolatiewaarde nodig en moet ervoor gezorgd worden dat warmte in de zomer het gebouw moeilijk in kan maar in de winter juist wel ver het gebouw in kan komen. Het principe van een thermosfles; wat koel of warm is moet zo blijven en de wand is de bescherming hierin. Ofwel, we kozen voor een dubbele gevel, een doos-in-doos constructie volledig opgebouwd uit hout. Geen gewoon hout, maar Acoya hout, een verduurzaamde naaldhout soort. In het ontwerp zouden we verder dan moeten zorgen voor kleine openingen op het noorden en grote openingen met grote overstekken op het Zuiden.

Het plaatsen van een atrium & vides

Door het verlengen verandering van de ligging en oriëntatie van het kantoor kwam er wel meer behoefte aan daglicht. Dit vonden we door het plaatsten van een atrium. Daglicht was echter niet de enige reden, ook konden we het atrium gebruiken voor groen werd het onderdeel van de installaties en de duurzaamheidsvisie. Onder het atrium kwam namelijk een opvang voor regenwater; al het water van het dak werd hierin opgevangen.

Flexibiliteit kan niet zonder een vorm van vastigheid

Er was een duidelijke wens voor een heel flexibel kantoor. Een flexibel kantoor kan alleen niet zonder een bepaalde mate van vastigheid. Trappen, liften, pantry’s, werkkasten en bergingen zijn nu eenmaal gewoon niet zo flexibel. Deze hebben we dan ook geclusterd en geplaatst in de ruggengraat van het gebouw; the backbone. Deze zone doorkruist het hele gebouw en verbindt de verschillende zones met elkaar. Door er een vide aan te koppelen, die ook in verbinding staat met het atrium ontstaan er tevens extra zichtlijnen. Elkaar ontmoeten wordt zo wel heel aantrekkelijk!

Verwevenheid van interieur & architectuur

In onze visie zijn interieur en architectuur integraal met elkaar verbonden. Het interieur is geen inbouwpakket binnen een gebouw en de architectuur is geen jasje om de gebruiker heen. Als we op het interieurgebied spreken over routing en oriëntatie, daglicht, omvang van ruimtes en de beleving van het gebouw hebben we het automatisch ook over gevelopeningen, verdiepingshoogtes en de indeling van de plattegrond. Maar ook op het gebied van installaties, verlichting en bouwkundige elementen raken het gebouw en het interieur elkaar.

Vanuit deze overtuiging zijn beide dan ook integraal met elkaar ontworpen. Vanuit de beide disciplines met eigen kennis en expertise. Waarbij de focus in het interieur lag op het scherp krijgen en vertalen van de identiteit van de opdrachtgever in het interieur. En daarin gaan we heel ver; tot op de laatste stoel is de visie meegenomen.

Duurzaamheid tot in de stoelpoot

Waar dus interieur en architectuur met elkaar verweven hebben op ontwerpniveau hebben we dat op alle niveaus gedaan. Dus ook op het niveau van duurzaamheid. Naast de eerder genoemde duurzaamheidsingrepen wordt bijvoorbeeld ook de restwarmte van de verfspuitstraat van het bedrijf gebruikt als energie voor het kantoor. En door het passief bouwen minimaliseren we de energievraag. Maar we zochten ook naar manieren om producten van de opdrachtgever te kunnen gebruiken.

Zo ontwikkelde Brakel zelf een klimaatwand waarmee verwarmd en gekoeld kon gaan worden. In samenwerking met de productontwikkeling hebben we deze wand doorontwikkeld om in te kunnen zetten als half hoge scheidingswanden bij de bureaus. Zonder volledig ruimte scheidende wanden konden we op deze manier wel de voordelen van de klimaaatwand gebruiken en individuele werkplek verwarming en koeling toepassen. Doordat we kozen voor een grid van slechts een meter werd het hele werkplaatsplan ook nog heel flexibel.

Ook duurzaamheid stopt niet bij het gebouw en de installaties. Ook in het interieur is alles verweven met de duurzaamheidsvisie. Zo is losse inrichting geselecteerd op producten vervaardigd uit gerecyclede materialen, is er gekeken naar de footprint van materialen en zijn bijvoorbeeld stoffen uit gerecycled garen, hernieuwbare materialen of geminimaliseerd watergebruik gebruikt.

Flexibiliteit op het dak

Een wens vanuit de opdrachtgever was om nu en in de toekomst flexibel te zijn. Concrete cijfers over hoeveel man het kantoor zou moeten gaan gebruiken in de toekomst waren er nog niet. Vanuit dat perspectief ontwikkelde we containers die op het terrein kwamen te staan, maar die in tijden van krapte op het dak konden worden geplaatst voor extra ruimte.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten