Park boswijk

Park Boswijk is een seniorenresidentie midden in de bossen van Doorn. Naast dat het een unieke locatie is om te wonen, is het ook een uniek concept. Het is één van de weinige plekken waar je kunt wonen en gelijktijdig verbonden bent aan een groot aantal faciliteiten. Waaronder ook een restaurant, winkel, centrale receptie, maar ook fitness, bibliotheek, muziekruimte, koersbalbaan en bijvoorbeeld kapper en pedicure vallen. Deze voorzieningen liggen geclusterd in het centrale hart van Park Boswijk; de Brink. Voor de gehele Brink ontwierp studio id+ het interieur.

Bestaand vs. nieuw

De Brink is gelegen tussen twee van de appartementenvleugels. De entree bevindt zich aan de parkeerplaats aan de Boswijklaan. Aan de andere zijde bevinden zich de bossen. De huidige opzet en uitstraling van de Brink is echter niet mee geëvolueerd met de visie van Park Boswijk en vraagt om een nieuwe aanpak.

In nauwe samenwerking met van Egmond Totaal Architecten werkt studio id+ aan een nieuwe opzet voor dit gebied. Startende vanuit het programma van eisen en de bestaande context wordt gekeken naar de beste indelingsmodellen. Daarin borgen wij vanuit onze kennis en ervaring met een ouder wordende doelgroep en de expertise op het gebied van belevingsgericht ontwerpen ons vooral op de gebruiker en hoe je intuïtief je weg door de Brink vindt.

"studio id+ ontwerpt aan de hand van degelijk onderbouwde keuzes"

Bert van der Laan - Projectleider VVE Park Boswijk

Een ruimtelijke puzzel

Voor we ook maar een streep op papier hebben gezet is eerst uitvoerig het programma van eisen geanalyseerd en gekoppeld aan de informatie die we kregen bij het bezoek aan de locatie. Vanuit hier is bekeken naar ruimtelijke wensen en de beschikbare ruimte op de locatie. Waarbij in een relatieschema alle functies in omvang en type ten opzichte van elkaar in kaart zijn gebracht. Dit is de basis geweest om vanuit te gaan werken.

De functies en relaties zijn vervolgens gekoppeld aan het gebouw en in een serie van verschillende studies doorgezet naar een eerste voorstel.

Centrale as

In ons eerste voorstel is een centrale as opgenomen die de entree en de achterzijde, grenzend aan het bos met elkaar verbindt. In feite willen we zo een gelijkwaardigheid tussen beide zijde creëren. Deels werd dit ook ingegeven omdat we deels in de bestaande bouw werken, waar geen tot weinig aanpassingen in de bestaande structuur mogelijk zijn. We plaatsten daarom winkels in de plint van de hoogbouw en als vanzelf ontstond er een route langs.

Restaurant & multifunctionaliteit

Tegenover deze plint met functies ontstond er ruimte voor het restaurant. De huidige keuken bevindt zich in het souterrain, maar te levert alles behalve wenselijke situaties op. Er zijn vele indelingsvarianten voorbij gekomen, zelfs waarbij het hele ontwerp gespiegeld is geweest. In de huidige variant is de keuken juist centraal in het ontwerp geplaatst. Enerzijds makkelijk omdat zo afvoeren niet door of woningen lopen. Anderzijds vormt de keuken op deze manier een bijna natuurlijke scheiding met het restaurant. Dit restaurant moet multifunctioneel gebruikt kunnen worden, dus ook voor ledenvergaderingen, uitvoeringen, voorstellingen, etc. Veelal worden deze ruimtes vaak met paneelwanden afgesloten. Een goede en functionele oplossing, maar in dit ontwerp zochten we vooral naar andere manieren van afscheiden, bijvoorbeeld door middel van kasten en dus ook door de keuken.

Wellicht dat de indeling van de plattegrond nog wel een (paar) keer wijzigt, maar de gestelde uitgangspunten bieden genoeg vrijheid om daarmee aan de slag te gaan.

Sfeer & uitstraling

Naast de programmatische puzzel is er gewerkt naar de identiteit en uitstraling van het plan. Daarbij is gekeken naar de identiteit van de Park Boswijk zelf en haar bewoners. De kernwoorden tijdloos, eerlijk, functioneel, warm, duurzaam en uitnodigend kwamen daarbij centraal te staan. Ze zijn vertaald naar een rustige, tijdloze basis waarin meer uitgesproken kan worden in de losse (vervangbare) inrichting. Veel natuurlijke materialen als hout, tegels, leer en rustige groen tonen combineren hierin met elkaar.

Gezondheid & onderzoek

Binnen het ontwerp hebben we onze kennis en ervaring op het gebied van ontwerpen voor een oudere doelgroep gebruikt en bekeken hoe we onze onderzoeksresultaten binnen de zorg konden inzetten voor een helder ontwerp. Dat komt bijvoorbeeld terug in de keuze voor vloerafwerking (met aandacht voor reflectiewaardes, lichtabsorptie, valveiligheid, etc.) en de routing en oriëntatie (intuïtief, gebruikersgericht, rekening houdende met zichtlijnen). Maar eigenlijk klinkt het door in iedere keuze die we maakten.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten