Centrumgebouw Parc Glana

Ontmoeten, werken en behandelen in een vernieuwd centraal hart
Midden op de locatie Parc Geleen van zorgorganisatie Zuyderland wordt het centrale voorzieningenhart totaal vernieuwd. Ontmoeten, behandelen en werken worden hier in een hospitality omgeving samengebracht.

Centrumgebouw Parc Glana

Ontmoeten, werken en behandelen in een vernieuwd centraal hart
Zorgorganisatie Zuyderland heeft in Geleen een prachtige locatie waar diverse zorg- en woonvormen onder gebracht zijn. Recentelijk hebben hier vernieuwingen plaatsgevonden. Midden op het terrein staat het Centrumgebouw Parc Glana, het centrale voorzieningenhart van de locatie. Hierin zijn onder andere functies al restaurant, dagbeleving, behandelcentrum en kantoren te vinden.

Het Centrumgebouw is toe aan een grondige renovatie, hiervoor zal een deel van het pand gesloopt worden en vervangen worden door nieuwbouw. Daarnaast zit de complexiteit van de opgave niet alleen in de diverse doelgroepen die hier samenkomen, maar ook in het feit dat een groot deel van de locatie ook deels onder bestaande, in gebruik blijvende, zorgwoningen ligt. Wat in het ontwerp- maar ook in de uitvoering aandacht vraagt.

Studio id+ was vanaf het begin af aan betrokken bij de planvorming en opzet van het gebouw. In reflectie op de ontwerpen van Nieuw Architectuur ontwikkelde ze vanuit het perspectief van de gebruikersgroepen, kennis en onderzoek, mee aan de opzet en structuur van het gebouw. Vanuit daar heeft het bureau vormgegeven aan totale afbouw- en afwerkingsplan voor het gebouw, het interieur. Continu in samenhang met de ontwikkeling van het gebouw door Nieuw Architectuur.
programma
Ontmoeten, restaurant, grand café, dagbeleving, stiltecentrum, behandelcentrum en kantoren
opdrachtgever
Zuyderland
schaal
2500 m2
locatie
Geleen
periode
2022 - heden
samenwerking
Nieuw architectuur
Visualisatie restaurant
Visualisatie restaurant
Een gastvrij ontvangst
In de beginfase van de ontwikkeling van het project is er veel aandacht besteed aan het bepalen van de positie van de entree en daarmee ook de binnenkomst en het ontvangst. De huidige entree ligt aan de Lienaertsstraat, maar er zijn ook mogelijkheden voor het creëren van een nieuwe entree aan de zijde van de Spaubeeklaan. Uiteindelijk is er gekozen voor een entree op de kop van het gebouw en daarmee alzijdigheid van het gebouw.

Vanuit binnenkomst is een warm welkom het uitgangspunt is geweest. Wat is doorgevoerd in de keuzes de indeling maar ook de materialisatie.
Zonering & routing
De entree op de kop van het gebouw, splitst het restaurant in twee zones. Ter oriëntatie zijn in de plattegrond drie volumes gemarkeerd. Ieder met hun eigen functie, vormgeving en materialisatie. Een houten lattenwand voor de dagbeleving. Een golvende, horizontale structuur voor uitgifte, keuken en ontvangst en een behandelvolume waar de portalen gemarkeerd zijn.
 
Markering volumes
Markering volumes
Visualisatie restaurant
Visualisatie restaurant
Flexibiliteit & toekomstbestendigheid
Er is veel aandacht uitgegaan naar de flexibiliteit in de plattegrond en de mogelijkheden qua indeelbaarheid en flexibiliteit in het gebruik en het type functies van ruimtes. Dit zodat het gebouw kan meebewegen met wensen van de toekomst. Zo zijn er vele opstellingsmogelijkheden in het restaurant, kunnen spreek- en behandelruimtes zowel voor cliënten en patiënten als door medewerkers gebruikt worden maar kunnen deze laatste ook eenvoudig een andere functie in de toekomst krijgen.
Visualisatie binnenpatio en behandelvolume
Visualisatie binnenpatio en behandelvolume
Van ontvangst naar behandelen
De overgang van het binnenkomen en het restaurant naar het behandelen en de doorloop naar de woningen verloopt over een centraal plein. Hier komen de verschillende volumes die we in het ontwerp hebben vastgelegd goed bij elkaar. Ook zijn hier de oude contouren van het bestaande gebouw goed voelbaar. Bijvoorbeeld de binnenpatio maar ook de zuilengalerij, waarin de oorspronkelijke kolommen opgenomen zijn.

Het behandelen is gezien als een apart volume en is ook zo gematerialiseerd. Als een rustig volume met accenten op de entrees naar de behandelruimtes (beeld beneden).
 
Visualisatie behandelvolume
Visualisatie behandelvolume
Rust & eenvoud
De materialisatie en het kleurpallet van het plan is geïnspireerd op de architectuur van het plan, maar ook op de omgeving. De basis wil vooral rust en eenvoud uitstralen en daarmee ook tijdloos zijn. De specifieke invullingen hebben meer contrast en kleur in zich om te complimenteren en te prikkelen. Een zachte basis van beige en bruintonen wordt interessant door de grote variatie aan materialen. Met daarin ook veel aandacht voor tactiliteit.

Door het gebruik van lichte en donkere houttonen en de toevoeging van roestbruine tonen ontstaat contrast en een warm geheel. Iedere zone in het plan, te weten: hospitality, behandelen en de kantoren, hebben een andere invulling van hetzelfde basispallet, waarmee het een geheel vormt, maar ook de individuele zones markeert.
Close-up materialenbord
Close-up materialenbord
Er is unaniem overeenstemming en enthousiasme over het kleuren- en materialenplan wat rust, eenvoud maar ook warmte uitstraalt en vooral tijdloos is.
Gebruikersgroep
Visualisatie werkomgeving
Visualisatie werkomgeving
Het nieuwe werken
Op de verdieping is de kantoorruimte voor medewerkers, organisatiebroed, gelegen. In de nieuwe opzet wordt aanzienlijk verminderd in het aantal werkplekken en zijn er ook geen vaste werkplekken meer. Bovendien wordt er uitgegaan van een open werkvloer, met weinig aparte ruimtes. Dat is een grote omschakeling voor de organisatie. En om de werkomgeving goed af te stemmen op de gebruikers zijn verschillende sessies ingericht, maar ook vele indelingsvarianten gedeeld.

In deze opzet zijn door middel van scheidingselementen met ingebouwde kastruimte wel scheidingen aangebracht tussen werkplekken. Door de akoestische werking van de schermen worden duidelijke zones ingericht en voelen plekken aan als aparte ruimtes, zonder losgekoppeld te zijn van het geheel.

Elementen als belruimtes brengen ook een zonering en scheiding aan waarmee zichtlijnen gunstig onderbroken worden. De toevoeging van variatie in werkplekken en extra zitjes voor individueel werken of overleggen maken deze nieuwe werkvormen compleet.
Visualisatie werkomgeving
Visualisatie werkomgeving
Materialenbord
Materialenbord
Materialisatie werkomgeving
Voor het hele gebouw is een basis materialisatie gekozen die per zone verder verdiept is en aangepast op de betreffende functie. Zonder daarbij de eenheid in materialisatie te verliezen. De basis materialisatie is rustig en tijdloos. Met veel beige-tinten en ondersteuning van houttonen en vooral het accent op de tactiliteit van materialen zelf. Denk daarbij aan vilt, perforaties en structuren.

Voor de kantoren is het pallet zwaarder en donkerder gemaakt met donkere houttonen, diepere bruintonen en aanvulling van een roestbruinrode toon. Deze is met name in de frames van de scheidingselementen en de binnenzijde van balruimtes te vinden. Maar is ook als accent in losse inrichting te zien.
 
Visualisatie werkomgeving
Visualisatie werkomgeving
Visualisatie werkomgeving
Visualisatie werkomgeving