Lucent college

Ruimtelijk vormgeven aan karakter
In Hilversum ligt het Lucent College. Een middelbare school voor VMBO leerlingen. De school heeft recent zijn intrede genomen in een nieuw gebouw, maar miste nog het gevoel van sfeer en eigen identiteit in met name de leerpleinen en aula. Studio id+ gaf in een prikkelend ontwerp vorm aan deze ruimtelijke identiteit.
"De reacties op het ontwerp zijn niets dan positief! We zijn super blij met het resultaat."
Cors Westerdijk - directeur van het Lucent College

Lucent college

Ruimtelijk vormgeven aan karakter
Het Lucent College had recent zijn intrede gedaan in een voor hen nieuw gebouw. Het gebouw was eerder ook al in gebruik geweest door een andere school en ook specifiek daarvoor ontworpen. Met de hernieuwde identiteit van het Lucent en de nieuwe locatie verwacht de school ook een (leerlingen)groei door te maken. Maar zou het aantal zit- en leerplekken in de aula en leerpleinen niet voldoende zijn. Bovendien miste de school hun eigen gezicht en uitstraling in de school.

Aan Studio id+ werd de vraag gesteld om programmatisch de ruimtes beter te laden en gelijktijdig invulling te geven aan een eigen, ruimtelijke identiteit van en in de school.
programma
Onderwijs
opdrachtgever
CVO 't Gooi
schaal
1000 m2
locatie
Hilversum
periode
2021 - heden
samenwerking
Brandwacht & Meijer
fotografie
Wouter van der Sar
Zicht op aula en trap naar leerpleinen
Zicht op aula en trap naar leerpleinen
Ongebruikte ruimte
De hoofdvraag was om extra zit- en leerplekken te creëren voor de groeiende leerlingenaantallen. De oplossing werd gevonden aan de randen van de verdiepte aula. Hoewel op een aantal plekken trappen naar de verdieping te vinden zijn, was er op andere plekken een harde overgang van hoog naar laag. Die ook nog wel eens over het hoofd werd gezien.

Juist deze randen werden ingezet om een drietal maatwerkelementen in te plaatsen. Die niet alleen een afscheiding vormden, maar ook een functie en plek bepaalden. Daarmee kon er gebruik ontstaan. Ieder element heeft een eigen type functie en type zitten.

Zo zijn er bij de lokalen treinzitjes als leerplekken met aan de aula-zijde reguliere zitplekken. Bij de uitgifte van de kantine zijn er statafels en zijn bestaande zitbanken hergebruikt en op een sokkel geplaatst. En bij de entree zijn verhoogde leerplekken gemaakt.

Het maatwerk is aangevuld met complementaire, losse inrichting. Waarbij de picknickbanken direct in het oog springen.
De hoofdvraag was om extra zit- en leerplekken te creëren voor de groeiende leerlingenaantallen. Naast dat het Lucent College ook hun eigen identiteit miste in het gebouw.
Briefing uitvraag
Luwte en reuring
Met ieder type plek is gekeken naar de plek en positie, en daarmee ook het type plek wat er zou passen. Zo zijn de geborgen treinzitjes bij de lokalen een geliefde plek geworden om te studeren of in kleine groepjes te overleggen.
 
Treinzitjes bij de lokalen
Treinzitjes bij de lokalen
Overzicht op de uitgifte van de kantine
Overzicht op de uitgifte van de kantine
Doorzicht bij de kantine
Doorzicht bij de kantine
Zicht op één van de twee leerpleinen
Zicht op één van de twee leerpleinen
Laden van ruimte
De leerpleinen hadden nog geen optimale invulling. Het plaatsen van een maatwerk statafel als leerplek en complimentaire picknicktafels zorgen voor diversiteit in werkplekken en mogelijkheid tot uitloop vanuit de lessen in de lokalen. Het vult de 'missing link' in tussen collectief en klassikaal en individueel.
Maatwerk op de leerpleinen
Maatwerk op de leerpleinen
 
Verbinding
Omdat de aula, trap en leerpleinen met elkaar in verbinding staan, zijn de nieuwe toevoegingen in nauwe samenhang met elkaar ontworpen. Waarbij per zone een apart accent in texturen, materialen en losse inrichting is gekozen. In de aula zijn het de donkerblauwe elementen die structureren en verbinden. Op de leerpleinen is het hout van de aula weer als drager opgepakt voor het maatwerk.
 
Doorzicht vanuit het leerplein richting de trap
Doorzicht vanuit het leerplein richting de trap
In de aula zijn het de donkerblauwe elementen die structureren en verbinden. Op de leerpleinen is het hout van de aula weer als drager opgepakt voor het maatwerk.
Verbinding identiteit per zone
Gebruik van het leerplein op de bovenste verdieping
Gebruik van het leerplein op de bovenste verdieping