Een nieuwe luifel voor het Comenius College in Hilversum
Een nieuwe luifel voor het Comenius College in Hilversum

Luifel Comenius College

Een welkome en duidelijke entree
Het Comenius College in Hilversum is een middelbare school voor Havo en Vwo. Het gebouw uit eind jaren '60 werd destijds gezien als een voorbeeld voor scholenbouw en als een sierraad voor de stad. In 2010 vond een grondige renovatie plaats, waarbij ook de entree, in de vorm van een vliesgevel, naar voren werd geplaatst. Daarmee verloor de school een duidelijke entree en was de wens van de opdrachtgever deze opnieuw duidelijk zichtbaar te maken. En hiermee weer aan te sluiten op de hedendaagse onderwijsvisie en de leerlingen. Het antwoord is een nieuwe luifel die iedere gebruiker van de school omarmd en welkom heet.
De nieuwe luifel zoekt zowel aansluiting bij de strakke, regie taal van het gebouw, als bij de zachtheid en dynamiek van de leerlingen en onderwijsvisie. Waarbij vanuit iedere hoek de luifel zich anders presenteert maar in alle gevallen welkom heet en omarmd.
Ontwerpvisie van de luifel

Luifel Comenius College

Een welkome en duidelijke entree
Het Comenius College in Hilversum is een middelbare school voor havo en vwo. Het gebouw uit eind jaren 60 werd destijds gezien als een voorbeeld voor scholenbouw en als een sieraad voor de stad. In 2010 vond een grondige renovatie plaats, waarbij ook de entree, in de vorm van een vliesgevel, naar voren werd geplaatst. Daarmee verloor de school een duidelijke entree. Het was de wens van de opdrachtgever om deze opnieuw duidelijk zichtbaar te maken. En hiermee weer aan te sluiten op de hedendaagse onderwijsvisie en de belevingswereld van de leerlingen. Het antwoord is een nieuwe luifel, die iedere gebruiker van de school omarmd en hartelijk welkom heet.
programma
Onderwijs
opdrachtgever
CVO 't Gooi
schaal
100 m2
locatie
Hilversum
periode
2021-2022
samenwerking
Bl3nd
fotografie
Katja Effting
Entree vanaf de parkeergelegenheid
Entree vanaf de parkeergelegenheid
Warm welkom
Niet alleen de luifel, maar ook de totale aanloop van de school was onderdeel van het ontwerp. Zo werden de betonnen blokken die leiden naar de entree voorzien van houten bankjes. Daarmee kregen zij een functie voor gebruik in pauzemomenten. Een zachte vorm van toevallige ontmoeting en het creëren van plek.
Detailfoto van de bankjes
Detailfoto van de bankjes
Zacht gebruik
De betonnen blokken gaven aanleiding voor geïntensiveerd gebruik. Om het plein naar de school meer betekenis en gebruiksfunctie te geven. Net als de luifel zijn stalen kaders gebruikt en ingevuld met hout. De vormentaal is in lijn met de luifel en zo worden beide elementen met elkaar verbonden. Deze vormentaal hebben wij ook doorgevoerd in het ontwerp van de centrale hal van de school.
 
"Met de luifel heeft de school een nieuw gezicht gekregen. Iedereen is razend enthousiast over het ontwerp en het gebaar van deze luifel. Maar bovenal kunnen leerlingen zich weer identificeren met de school. De school is van hen! Bovendien is de introductie van de aanpak van de centrale hal, ook ontworpen door Studio id+."
Dennis Roobeek - bestuurder CVO 't Gooi (overkoepelende stichting van het Comenius College)
Schets ontwerp oncept
Schets ontwerp oncept
Ontwerpvisie
In de luifel is gezocht naar een verbinding tussen de rigide en strakke architectuur uit de jaren 60 en de dynamiek van de leerlingen en het onderwijs anno nu. Vanuit conceptueel oogpunt zijn daarom strakke, rechte lijnen gekanteld en met rondingen zachtheid toegevoegd. De dynamiek is verder gezocht in de plaatsing van luifel en de draaiing ervan.

Hierdoor ervaar je de luifel vanuit elk perspectief anders. De kern van het volume start vanuit de bestaande kolommen van de gevel, om zo een sterke relatie aan te gaan met de bestaande architectuur.

Vanuit dat punt gaat de rechter voorzijde van de luifel de hoogte in en opent het volume zich naar buiten. Er ontstaat een spannende vorm, zonder dat deze de bestaande architectuur verstoord. En er is een helder focuspunt naar de entree.

De luifel geeft als het ware een knipoog, door het gevoel uit te stralen ‘wat leuk dat je er bent, kom verder!'.

Door het volume van de luifel in drie segmenten op te knippen en openingen tussen de elementen te houden, ervaar je vanuit alle kanten transparantie en houd je contact met de omgeving.
 
Luifel in de avond
Luifel in de avond
Dynamiek vanuit iedere hoek
Vanuit iedere hoek presenteert de luifel zich anders. Maar altijd verwelkomend en omarmend. In de avondsituatie wordt de luifel aangelicht met grondverlichting, waardoor ook dan de entree duidelijk zichtbaar blijft.
Historie
Het Comenius College bestaat sinds 1920 en is de voortzetting van het vroegere Christelijk Lyceum in het Gooi. Vele jaren was dit lyceum gehuisvest aan de Lage Naarderweg in Hilversum.

In 1968 werd de school uitgebreid met een havo-opleiding en een jaar later verhuisde de school naar de Bisonlaan 1. In 1986 fuseerden het Comenius College en de Keuchenius-mavo. Het Comenius College omvat sindsdien vier afdelingen: gymnasium, atheneum, havo en mavo.

De bestaande bouw uit het eind van de jaren 60 stond voor prettig, licht en transparant. Het werd destijds gezien als: ’Een sieraad voor Hilversum en een voorbeeld van voortreffelijk uitgevoerde scholenbouw’, aldus S. Stokvis in een artikel in het gemeentelijke informatieblad Wij in Hilversum. ’Een zeer fraai in lichte steen uitgevoerd gebouwencomplex, dat zich harmonisch bij de omgeving aansluit en waar het goed les geven en les nemen is.’ De Inspiratie voor de architectuur werd destijds gehaald uit het brutalisme en structuralisme.

De architecten waren E.F. Falkenburg en J.H. Mulders uit Hilversum. Het gebouw weerspiegelde de nieuwe opvattingen op onderwijs. Vooral ook het tuinontwerp van Mien Ruys en de keramische versieringen op de kopgevels zijn aanvullend op het gebouwontwerp.

In 2010-2012 vond er een renovatie plaats. De school werd uitgebreid en voor 80% gerenoveerd, waarbij bestaande kenmerken bleven en moderne elementen werden toegevoegd. In de huidige context en binnen de huidige onderwijsvisie wordt het gebouw als erg streng, rigide en enigszins afstandelijk ervaren. Meer als een kantoor dan als een dynamische leeromgeving. Met het ontwerp van de nieuwe luifel wil de school een stukje toekomst aan het verleden toevoegen.
De bestaande bouw eind jaren ‘60 stond voor prettig, licht en transparant. Het gebouw weerspiegelde de nieuwe opvattingen op onderwijs. Vooral ook het tuinontwerp van Mien Ruys en de keramische versieringen op de kopgevels zijn aanvullend op het gebouwontwerp. In 2010-2012 is er een renovatie geweest.

In de huidige context wordt het gebouw binnen de huidige onderwijsvisie als erg streng en rigide ervaren met een zekere afstandelijkheid.
Historie gebouw Comenius College